Skip to content

DRIKKEVAREEMBALLASJE

Produsentansvaret 

I Norge er produsentansvar et sentralt prinsipp når det gjelder håndtering av emballasje. Dette innebærer at produsentene og importørene av emballasje har ansvaret for å sikre at emballasjen blir samlet inn, gjenvunnet og/eller forsvarlig behandlet når den ikke lenger er i bruk.

Drikkevareemballasje kan være flere ulike typer emballasje som brukes til å oppbevare og beskytte drikkevarer. Hensikten med emballasjen er å bevare drikkens kvalitet, forhindre lekkasjer, lette transport og lagring, og bidra til markedsføring og salg. Det finnes flere typer drikkevareemballasje som flasker (glass og PET), bokser (metall og kartong), og det er denne emballasjen produsentansvaret omfatter. Valg av type emballasje avhenger av type drikkevare, ønsket holdbarhet, miljøpåvirkning og kostnad. 

Ved import av drikkevarer og / eller drikkevareemballasje til Norge som ikke er en del av et pantesystem, skal mengden og type emballasje rapporteres inn i vår portal når vi ivaretar ditt produsentansvar på dette. 

Fordelen med å ta produsentansvar på drikkevareemballasje er at du slipper å betale en full særavgift til Skatteetaten.

Miljøavgiften er den avgiften man kan få reduksjon på ved å ta produsentansvar, og det er ulik reduksjonsfaktor avhengig av type drikkevareemballasje dere setter på det norske markedet.

Merk at grunnavgiften er det ikke reduksjon på – kun hvis emballasjen er i et ombrukssystem og brukes om igjen i sin opprinnelige form.

Webside plassholder drikke

 

Sorteringsmerkene er den nasjonale merkeordningen for kildesortering, og skal bidra til å gjøre det enklere for folk å sortere avfallet sitt. 

Drikkevareemballasje kommer i glass, metall, papp og plast.

Les mer om sorteringmerkene utviklet av Loop på denne siden.

 

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor skal jeg ta produsentansvar?

I Norge er produsentansvar for emballasje regulert av flere lover og forskrifter som pålegger produsenter og importører å ta ansvar for håndtering av emballasjeavfall. 

Alle bedrifter som produserer eller importerer emballerte varer, er lovpålagt å ta produsentansvar for emballasjen sin. Dette innebærer at de må være medlem i et godkjent produsentansvarsselskap for emballasje, som for eksempel NORSIRK AS.

Produsentansvaret betyr at bedriftene er ansvarlige for å sikre at emballasjen deres samles inn, sorteres, og gjenvinnes på en miljømessig forsvarlig måte. De må dokumentere og rapportere mengden emballasje de setter på markedet, og oppfylle fastsatte gjenvinningsmål, dette gjør NORSIRK for dere. Bedriftene betaler avgifter til produsentansvarsselskap, som bruker disse midlene til å opprettholde og forbedre innsamlings- og gjenvinningssystemene.

I tillegg til økonomiske bidrag, oppfordres bedrifter til å redusere bruken av emballasje og velge mer miljøvennlige materialer. Dette kan inkludere designendringer for å minimere avfall, bruk av resirkulerte materialer, og utvikling av emballasje som er lettere å gjenvinne. NORSIRK tilbyr rådgivningstjenester på bærekraftig emballasje, se mer under våre tjenester.

Ved å oppfylle disse kravene, bidrar bedriftene til å redusere mengden avfall som går til deponi eller forbrenning, minske klimagassutslipp, og fremme en sirkulær økonomi hvor ressursene holdes i bruk så lenge som mulig. Produsentansvar er derfor et viktig verktøy for å oppnå nasjonale og internasjonale miljømål, og for å sikre en bærekraftig fremtid.

Kan NORSIRK bistå med rådgivning på emballasje?

Ja, det kan vi. Fra august 2024 kan vi tilby rådgivning på bærekraftig emballasje i tillegg til at vi jevnlig holder kurs og webinarer innen ulike temaer, deriblant emballasje. Les mer under våre tjenester og sjekk ut vår kurskalender for tilgjengelige kurs og webinarer.

Må jeg selv rapportere inn drikkevareemballasje satt på markedet?

Ja, ved import av drikkevarer og / eller drikkevareemballasje til Norge som ikke er en del av et pantesystem, skal mengden og type emballasje rapporteres inn i vår portal når vi ivaretar ditt produsentansvar på dette. Kontakt oss for mer informasjon rundt rapportering inn til oss. 

LOVVERK PRODUSENTANSVAR

Dette er avfallsforskriften for drikkevareemballasje

Avfallsforskriften for drikkevareemballasje skal følges av både forhandlere, produsenter og returselskaper. Her kan du lese om hvorfor vi har forskriften og om hva dette betyr i praksis.

Formålet med avfallsforskriften for emballasje er å redusere miljøproblemene som kassert emballasje skaper. Mye av emballasjen er designet for materialgjenvinning, og er derfor viktig i det sirkulære kretsløpet

I norske avfallsforskrifter finnes det spesifikke bestemmelser om drikkevareemballasje, som er regulert under kapittel 6 i avfallsforskriften. Dette kapittelet omhandler håndtering og gjenvinning av emballasje fra drikkevarer, og det er designet for å fremme en mer bærekraftig ressursbruk og avfallshåndtering.

Se Avfallsforskriften kap. 6 her

 

 

web lovhefte

Har du spørsmål om produsentansvar? Kontakt oss da vel!

webside bilde kontaktskjema_drikkevareemb