Skip to content

KARTONG- OG PAPIREMBALLASJE

Produsentansvaret 

I Norge er produsentansvar et sentralt prinsipp når det gjelder håndtering av emballasje. Dette innebærer at produsentene og importørene av emballasjen har ansvaret for å sikre at dette blir samlet inn, gjenvunnet og/eller forsvarlig behandlet når den ikke lenger er i bruk.

Papiremballasje og kartongemballasje refererer til en rekke produkter laget av papir eller papp som brukes til å pakke, beskytte, transportere, og lagre ulike varer. Emballasjetypen er et populært valg på grunn av sin bærekraftighet, resirkulerbarhet og evne til å brytes ned naturlig. Den brukes i mange forskjellige sektorer, fra mat- og drikkeindustrien til detaljhandel og logistikk.

Papp_og_papir_web

Sorteringsmerkene er den nasjonale merkeordningen for kildesortering, og skal bidra til å gjøre det enklere for folk å sortere avfallet sitt. 

Typiske ting som skal merkes og sorterer som papp- og papiremballasje: transportemballasje, flytteesker, vinkartong i papp, tacoeske, frokostblandingeske, fizzaeske osv.

Les mer om sorteringmerkene utviklet av Loopdenne siden.

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor skal jeg ta produsentansvar?

I Norge er produsentansvar for emballasje regulert av flere lover og forskrifter som pålegger produsenter og importører å ta ansvar for håndtering av emballasjeavfall. 

Alle bedrifter som produserer eller importerer emballerte varer, er lovpålagt å ta produsentansvar for emballasjen sin. Dette innebærer at de må være medlem i et godkjent produsentansvarsselskap for emballasje, som for eksempel NORSIRK AS.

Produsentansvaret betyr at bedriftene er ansvarlige for å sikre at emballasjen deres samles inn, sorteres, og gjenvinnes på en miljømessig forsvarlig måte. De må dokumentere og rapportere mengden emballasje de setter på markedet, og oppfylle fastsatte gjenvinningsmål, dette gjør NORSIRK for dere. Bedriftene betaler avgifter til produsentansvarsselskap, som bruker disse midlene til å opprettholde og forbedre innsamlings- og gjenvinningssystemene.

I tillegg til økonomiske bidrag, oppfordres bedrifter til å redusere bruken av emballasje og velge mer miljøvennlige materialer. Dette kan inkludere designendringer for å minimere avfall, bruk av resirkulerte materialer, og utvikling av emballasje som er lettere å gjenvinne. NORSIRK tilbyr rådgivningstjenester på bærekraftig emballasje, se mer under våre tjenester.

Ved å oppfylle disse kravene, bidrar bedriftene til å redusere mengden avfall som går til deponi eller forbrenning, minske klimagassutslipp, og fremme en sirkulær økonomi hvor ressursene holdes i bruk så lenge som mulig. Produsentansvar er derfor et viktig verktøy for å oppnå nasjonale og internasjonale miljømål, og for å sikre en bærekraftig fremtid.

Kan Norsirk bistå med rådgivning på emballasje?

Ja, det kan vi. Fra august 2024 kan vi tilby rådgivning på bærekraftig emballasje i tillegg til at vi jevnlig holder kurs og webinarer innen ulike temaer, deriblant emballasje. Les mer under våre tjenester og sjekk ut vår kurskalender for tilgjengelige kurs og webinarer.

Må jeg selv rapportere inn emballasje satt på markedet?

I utgangspunktet ikke - men det lar seg gjøre dersom din bedrift har full kontroll og oversikt på hva det er som importeres eller produseres. Snakk med en av våre ansatte på salg så kan vi i sammen se på hvilke ordning som passer dere best.

LOVVERK PRODUSENTANSVAR

Dette er avfallsforskriften for emballasje

Avfallsforskriften for emballasje skal følges av både forhandlere, produsenter og returselskaper. Her kan du lese om hvorfor vi har forskriften og om hva dette betyr i praksis.

Formålet med avfallsforskriften for emballasje er å redusere miljøproblemene som brukt emballasje skaper, øke ombruk og materialgjenvinne. Mye av emballasjen er designet for materialgjenvinning, og er derfor viktig i det sirkulære kretsløpet. Forskriften definerer at det er produsenten av emballasjen (i Norge også importøren) som skal bære kostnadene ved innsamling og gjenvinning av emballasjen satt på det norske markedet.

Hvert år skal returselskapene samle inn og gjenvinne de forskjellige emballasjetypene. NORSIRK sørger for innsamling av  glassemballasje, metallemballasje, plastemballasje, tre-emballasje, kartongemballasje, papiremballasje, drikkevare-emballasje og emballasje av EPS.

Les Avfallsforskriften Kap. 7

 

 

 

web lovhefte