Skip to content

TREEMBALLASJE

Produsentansvaret 

I Norge er produsentansvar et sentralt prinsipp når det gjelder håndtering av emballasje. Dette innebærer at produsentene og importørene av emballasje har ansvaret for å sikre at emballasjen blir samlet inn, gjenvunnet og/eller forsvarlig behandlet når den ikke lenger er i bruk.

Treemballasje er emballasje laget av tre og brukes hovedsakelig til å beskytte, lagre og transportere ulike typer produkter. Denne typen emballasje har flere fordeler, inkludert styrke, holdbarhet og evnen til å beskytte varer mot skade under transport. Typiske typer treemballasje kan være trekasser, bokser, paller og tromler. 

Trepaller_web

Sorteringsmerkene er den nasjonale merkeordningen for kildesortering, og skal bidra til å gjøre det enklere for folk å sortere avfallet sitt. 

  • Ved kjøp av treemballasje fra en norsk leverandør skal miljøgebyret allerede være betalt
  • Ved import av treemballasje som fylles eller settes på det norske markedet, eller egen produksjon av trevareemballasje - skal dette rapporteres inn til NORSIRK
  • Import av eksempelvis gode oster fra Frankrike, som er pakket i en liten treboks på din bedrifts organisasjonsnummer innbærer at du må ta produsentansvaret for denne emballasjen

Les mer om sorteringmerkene utviklet av Loop på denne siden.

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor skal jeg ta produsentansvar?

I Norge er produsentansvar for emballasje regulert av flere lover og forskrifter som pålegger produsenter og importører å ta ansvar for håndtering av emballasjeavfall. 

Alle bedrifter som produserer eller importerer emballerte varer, er lovpålagt å ta produsentansvar for emballasjen sin. Dette innebærer at de må være medlem i et godkjent produsentansvarsselskap for emballasje, som for eksempel NORSIRK AS.

Produsentansvaret betyr at bedriftene er ansvarlige for å sikre at emballasjen deres samles inn, sorteres, og gjenvinnes på en miljømessig forsvarlig måte. De må dokumentere og rapportere mengden emballasje de setter på markedet, og oppfylle fastsatte gjenvinningsmål, dette gjør NORSIRK for dere. Bedriftene betaler avgifter til produsentansvarsselskap, som bruker disse midlene til å opprettholde og forbedre innsamlings- og gjenvinningssystemene.

I tillegg til økonomiske bidrag, oppfordres bedrifter til å redusere bruken av emballasje og velge mer miljøvennlige materialer. Dette kan inkludere designendringer for å minimere avfall, bruk av resirkulerte materialer, og utvikling av emballasje som er lettere å gjenvinne. NORSIRK tilbyr rådgivningstjenester på bærekraftig emballasje, se mer under våre tjenester.

Ved å oppfylle disse kravene, bidrar bedriftene til å redusere mengden avfall som går til deponi eller forbrenning, minske klimagassutslipp, og fremme en sirkulær økonomi hvor ressursene holdes i bruk så lenge som mulig. Produsentansvar er derfor et viktig verktøy for å oppnå nasjonale og internasjonale miljømål, og for å sikre en bærekraftig fremtid.

Kan NORSIRK bistå med rådgivning på emballasje?

Ja, det kan vi. Fra august 2024 kan vi tilby rådgivning på bærekraftig emballasje i tillegg til at vi jevnlig holder kurs og webinarer innen ulike temaer, deriblant emballasje. Les mer under våre tjenester og sjekk ut vår kurskalender for tilgjengelige kurs og webinarer.

Må jeg selv rapportere inn treemballasje satt på markedet?

Ved import av treemballasje som fylles eller settes på det norske markedet, eller produksjon av trevareemballasje ut ifra råvarer - skal dette rapporteres inn til Norsirk dersom vi ivaretar ditt produsentansvar. Kontakt oss dersom du ønsker ta en prat om rapportering og hva dette innebærer.

LOVVERK PRODUSENTANSVAR

Dette er avfallsforskriften for emballasje

Avfallsforskriften for emballasje skal følges av både forhandlere, produsenter og produsentansvarsselskaper. Hvorfor har vi denne forskriften og hva betyr den i praksis?

Formålet med avfallsforskriften for emballasje er å redusere miljøproblemene som brukt emballasje skaper, øke ombruk og materialgjenvinne. Mye av emballasjen er designet for materialgjenvinning, og er derfor viktig i det sirkulære kretsløpet. Forskriften definerer at det er produsenten av emballasjen (i Norge også importøren) som skal bære kostnadene ved innsamling og gjenvinning av emballasjen satt på det norske markedet.

Hvert år skal returselskapene samle inn og gjenvinne de forskjellige emballasjetypene. NORSIRK sørger for innsamling av  glassemballasje, metallemballasje, plastemballasje, tre-emballasje, kartongemballasje, papiremballasje, drikkevare-emballasje og emballasje av EPS.

Les Avfallsforskriften Kap. 7 her.

 

web lovhefte

Har du spørsmål om produsentansvar? Kontakt oss da vel!

webside bilde kontaktskjema_pall